Transportörer

Transportörer för industrin.
Under den här kategorin har vi samlat produkter för pneumatisk, mekanisk eller gravimetrisk transport.
Produkter i form av granulat, mjöl, damm eller strå är de vanligaste produkterna som vi hanterar.
För att välja lämplig utrustning så utgår vi från kundens och anläggningens behov och detta ske tillsammans med kund.