Turn-key

Turn-key – En färdig anläggning med processutrustning, processberäkningar, byggnation, el, automation och mekanik i ett totalåtagande med funktionsansvar. Allt till ett fast pris. Med vår förmåga kan du tryggt lämna över helhetsansvaret till oss. givetvis sker detta i tätt samarbete med er som kund!

Vi har kompetensen, rutinerna, erfarenheten och den finansiella tryggheten. Vi har alla resurser och ett brett nätverk som ger dig en unik samverkan och kontinuitet i våra projekt.

Enkelt och tryggt!