Referenser

Intag och utlastning från kvarn

Denna kvarnanläggning har byggts ut med en modern spannmålsmottagning samt mjöl och kliutlastning.

Intagsgropen är försedd med gropavsug och spannmålen kan även rensas innan den genom en drygt 60 meters kulvert transporteras in i ursprunglig kvarnbyggnad.

Färdig vara, kli och mjöl, blåses sedan tillbaka till respektive silo för utlastning.

Kli i rektangulära silo med skruvutmatarbotten och en åkbar transportör för utlastning på flakbil på våg.

Mjöl läggs i runda silo på lastceller för utlastning anpassat för kvarnens egna lastbilar.

Lagringssilo

Tillbyggnad av en befintlig anläggning med maskintorn, tork och 15 st silobehållare samt uppförande av 3 st lagringssilor.

Silokonsult har projekterat anläggningen, levererat silor och silobyggnad. Vi har också varit projektledare och sammordnat arbetet mellan byggherre, montörer och leverantöre

25 Säcktransportör

Transport, säckning av malt.

 

Vid denna anläggning har vi byggt transportörer till och från silo samt installerat en säckfyllare för fyllning av 50-kilos säckar. Dessa säckar lastas lösa i containrar med hjälp av en mycket speciell containerlastare som består av en 12 meters teleskop-bandtransportör där sista delen är ledad. Operatören styr transportören så att säckarna kastas in på rätt plats för att fylla containern optimalt.