Portabel fuktmätare

Portabel fuktmätare används för att mäta vattenhalten i träpellets eller sågspån.
Rätt vattenhalt i förbränningsmassan ger den renaste förbränningen och högsta energiutvinningen. Fuktmätare används också för regelbunden fuktmätning under lagring, före användning.