Referenser

15 Aspiration

Biogasanläggning

I denna biogasanläggning har vi byggt ett silopaket och en maskinlinje för att hantera tranporter av avfall.

14 intagsgropp spannmålsmottagning

Intagsgrop för spannmål

För att undvika dammspridning vid spannmålsmottagning har vi här anslutit intagsgropen till ett aspirationssystem. Detta reducerar dammspridning till i det närmaste obefintlig vilket förbättrar arbetsmiljön avsevärt.

13 KS spjäll fallrörsystem aspiration

Kapacitetsökning av befintlig anläggning

Denna anläggning har genomgått en omfattande kapacitetsökning och modernisering med nya maskininstallationer. Projektet omfattar allt från transportörer, elevatorer, rörsystem, spjäll, aspiration med mera.