Spjäll

Spjäll för att kunna öppna eller stänga ett flöde ur tex. en silo. Vridspjäll, skjutspjäll, klämmventil  eller doseringsspjäll.