Magneter

Permanent eller elektrisk magnet, finns i en mängd olika utförande och anpassas efter anläggningens förutsättningar och produktens egenskaper.