Magneter

Permanent eller elektriska magneter, finns i en mängd olika utförande och anpassas efter anläggningens förutsättningar och produktens egenskaper.

Magnetiska separatorer och fallrörsavskiljare finns med manuell eller automatisk rensning, för installation i ett fallrör fångar upp magnetisk metall.