Produkter

Rörmagnet

Beskrivning

Design
Permanent rörmagnet byggda med en stor cylindrisk permanentmagnetkärna, med ett kraftfullt, djupt penetrerande magnetfält. Magnetkärnan filtrerar metallpartiklarna ur produktflödet och behåller dem på tre magnetiska poler tills de rengörs.
Damm explosionssäker Ex II 1 / 2D enligt ATEX-direktivet 2014/34 / EU.

Anslutning
Rörmagneten har koniska övergångar med fläns eller spännbandskant typ Jacob för anslutning till fallrör.

Rengöring
Manuell (produktionsstopp krävs). Efter att dörren har öppnats kan kärnmagneten vridas runt sin egen axel, torka magneten ren. För denna typ av magnet är ”snabb rengöring” inte möjlig.

Kapaciteter: 10 – 550 m³/h

Filer