Atex utrustning

Atex utrustning där miljön kräver atex klassade produkter, med en lång erfarenhet och god kunskap av vad som krävs så har vi samlat en del av den utrustning som vi har att tillgå via våra samarbetspartners nederst på den här sidan. Kontakta oss gärna vid en specifik fråga så ska vi försöka att hjälpa till.

ATEX beskrivning 1

Zon områdesklassning gas & damm

 GASER, RÖK OCH DIMMA
  • Zon 0: plats där explosiv atmosfär, bestående av en blandning av luft och brännbart material i form av gaser, rök eller dimma, förekommer under längre tidsperioder, ofta återkommande eller kontinuerligt.
  • Zon 1: plats där explosiv atmosfär, bestående av en blandning av luft och brännbart material i form av gaser, rök eller dimma, sannolikt kommer att bildas ibland under normal drift.
  • Zon 2: plats där explosiv atmosfär, bestående av en blandning av luft och brännbart material i form av gaser, rök eller dimma, inte troligen kommer att bildas under normal drift, eller om sådant kan inträffa ändå bara har kort varaktighet.
DAMM
  • Zon 20: Plats där explosiv atmosfär i form av ett moln av brännbart damm i luften förekommer under längre tidsperioder, ofta återkommande eller kontinuerligt.
  •  Zon 21: Plats där explosiv atmosfär i form av ett moln av brännbart damm ibland kan bildas i luften under drift.
  • Zon 22: Plats där explosiv atmosfär i form av ett moln av brännbart damm troligtvis inte kommer att bildas i luften vid normal drift, eller om en sådant inträffar, ändå är kortvarigt.

Mer information om atex finns att läsa under direktiven;

  • ATEX-direktivet 2014/34/EU (för tillverkare)
  • ATEX-direktivet 1999/92/EG (för användare)