3D Ritningar

Nyttan av att utföra installationsritningarna i 3D är mycket stor.

Fördelar med 3D Ritningar

  • Som kund får du direkt en bild på hur det färdiga resultatet blir.
  • Produktionspersonalen som skall arbeta vid maskinerna ges möjlighet att få inblick i hur arbetsplatsen kommer att se ut innan maskininstallationen är utförd.
  • Utrymmesbehovet för vald maskinutrustning kan testas för att se om tillgängligt utrymme är tillräckligt.
  • 3D ritningarna kan enkelt skickas över Internet till berörda parter för granskning, där du har möjlighet att zooma och vrida på modellen för att se maskinerna från alla olika vinklar.
Autodesk viewer

Ladda ner Viewer gratis!

För att kunna titta på våra 3D-filer behöver du en viewer, detta är gratis och går att ladda ner genom att klicka här.
Kontakta oss gärna om Du vill ha ytterligare information om den här tjänsten!

3D Ritning av silos