Utmatare

Utmatare från behållare och silor. För spannmål, granulat och pulverformiga material. En utmatare används där man har en produkt som är besvärlig att tömma eller att man behöver en kontrollerad tömning för efterföljande process. Finns i olika material och anpassas efter produkt, storleksmässigt och kapacitetsmässigt efter anläggningens behov.