Pelletskylar

Pelletskylar för Kylning av pellets efter pelletering. Storlek och kapacitet på maskinen anpassas efter varje maskinlinje/anläggnings behov och förutsättningar. en pelletskylare kan även användas till andra granulformiga material.