Doseringsspjäll

Doseringsspjäll  anpassat för att på ett effektivt och dammfritt sätt dosera kornformiga material. Ett doseringsspjäll med full öppning tills t.ex. önskat börvärde närmar sig, spjället stängs delvis och sänker flödet för att uppnå en högre noggrannhet på t.ex. vägningen. Doseringsstpjället har anslutning för aspiration för att motverka damning.