Fläktar

Fläktar för aspiration, remdrivna eller direktdrivna.

För stoftbemängd eller ren luft. Används till att aspirera ut dammig luft via ett aspirationsfilter.