Spannmålsmottagning

Vi levererar spannmålsmottagning med intagsgrop och dimmensionerar aspiration utifrån de förutsättningar som finns för att få en effektiv anläggning där chaufförerna och operatörerna kan jobba i en bra och hälsosam miljö. Spannmålsmottagning med gropavsug är i det närmaste helt dammfria.