Flödesschema

Flödesschema som visar produktens väg genom anläggningen används som:

  • Underlag för programmering av styrsystem.
  • Utbildning av personal hur anläggningen är uppbyggd.
  • Dokumentation av hur produkten hanteras (kvalitetsplan).

Det är viktigt att uppdatera flödesschemat när förändringar görs i anläggningen.

Vi bistår er givetvis med detta.

Flödesschemas ritning