Aspirationdiagrams ritning

Aspirationsdiagram

En rätt dimensionerad aspirationsanläggning är ett måste för att förhindra att dammig luft sprider sig genom anläggningen. Dammiga lokaler skall klassas enligt ATEX direktivet.

Centralaspiration 01