Slussar

Slussar där man har behov av att grovt mata eller dosera ut produkt från en silo, tank eller där tryckdifferens behöver hållas.

Slussar eller cellmatare finns i olika material och utförande.