Fördelare / Skiftventil

Fördelare eller skiftventil för pneumatiska och gravimetriska fördelning av pulver, spannmål eller granulat formad produkt. Finns i flera utföranden med två eller fler utlopp.