Rörtransportörer

Rörtransportörer används för transport av pulver och granulat.
Kan distribueras till flera punkter.
Beroende på produkt och temperatur så kan man få rörtransportören i flera olika material.
Rörtransportörer för en skonsam och har en innesluten hantering.