Produkter

Rörkedjetransportör

Beskrivning

Rörkedjetransportör används för transport av pulver och granuler av olika slag som ska distribueras till flera punkter.
Transportören består av drivstation, vändhjul, inlopp, utlopp, rör och wire / kedja med diskar.
En kedja eller wire eller syntetisk kabel försedd med plastdiskar drivs av drivstationen genom rören i en loop. Automatiskt wire / kedjespänning.

Modell                           Drift                                  Kapacitet

UNI 48                           1,5/2,2 kW                      1,5 m³/h

UNI 60                           2,2/3 kW                         2,6 m³/h

UNI 76                           3 kW                                5,5 m³/h

UNI 114                          4 kW                                10 m³/h

UNI 168                          5,5 kW                              35 m³/h

UNI 273                          7,5 kW                              60 m³/h