Produkter

Rörkedjetransportör (stål-medbringare = Högre temperatur)

Beskrivning

Används för transport av pulver och granuler av olika slag som ska distribueras till flera punkter.
Transportören består av drivstation, vändhjul, inlopp, utlopp, rör och wire / kedja med diskar.
En kedja eller wire eller syntetisk kabel försedd med ståldiskar drivs av drivstationen genom
rören i en loop. Automatiskt wire / kedjespänning. klarar temperaturer ~150°C.

Modell                                 Kapacitet

TRK 60                                2,9 m³/h

TRK 90                                8 m³/h

TRK 115                               16 m³/h

TRK 160                              46 m³/h