Givare

Givare för nivåmätning av granulat och pulverformigt material. Finns i många utförande för att statiskt eller kontinuerlig nivåmätning.