Produkter

Mekanisk nivåmätning – Lod

Beskrivning

Låg kostnad med hög kvalite. Enkel och tillförlitlig mätning, passar till farliga platser (dammexplosioner). Okänsliga för damm, dielektricitet, konduktivitet, fuktighet, klumpförebyggande. Enkel installation, också för direkt montering på ett lutande silo tak. Mycket exakt resultat som täcker stora mätområden. NB4000 används i torr och oproblematisk materia. Den är särskilt lämplig för byggnader, foder och spannmåls industrin.

Filer