Produkter

Nivåmätare – Ultraljud

Beskrivning

Lämpad för kontinuerlig nivåmätning av olika flytande material samt bulk och fasta material med en låg koncentration av dammpartiklar. Processorn utvärderar den mottagna signalen och filtrerar bort störande signalerna (t.ex. från blandare, stegar, störningar mm.) och väljer ut det rätta svarsekot.

Filer