Produkter

Transportsystem

Beskrivning

Transportsystem för prov

Transportsystem används för att automatiskt transportera prov av framförallt spannmål upp till ca 80 meter.

Systemet kan användas för att hämta prov från exempelvis en Rakoraf om dess placering är för långt ifrån labbet. Den kan också användas för att transportera överskott från en provdelare tillbaka till processen eller en avfallsbehållare.