Provtagare

Mekanisk provtagare för provtagning av t.ex. spannmålsleveranser.
Provtagare finns för flertal applikationer allt från provtagningsspjut till helautomatiska provtagare eller fjärrstyrda.
Transportsystem från t.ex. en Rakoraf används för att automatiskt transportera prov av spannmål eller liknande produkt upp till ca 80 meter.
Automatiska provtagare monteras på t.ex. fallrör och provtagning sker i hela produktströmmen. Automatiska provtagare kan levereras med övergångar från fyrkant till rund för att t.ex. passa Jacob rörsystem.
Provtagningsspjut för manuell provtagning i exempelvis spannmål eller pellets. För provtagning i exempelvis planlager, traktor- /lastbils-flak, tågvagnar eller liknande.