Produkter

Multifördelare

Beskrivning

Multifördelare

Multifördelare eller provdelare/neddelare som fördelar provet i 8 alternativt 32 lika delar (inget överskott).
För prov från bland annat spannmål, foder, pellets, mineraler eller andra granulära produkter.
Lämplig för kontinuerlig provtagning som kräver stora behållare och kvantiteter.