Provdelare

Multifördelare Manuell eller automatisk provdelare används för att skala ner ett prov till en hanterbar men representativ storlek för lagring och analys.
För prov från bland annat spannmål, frön, foder, pellets, mineraler eller andra granulat formade produkter.