Produkter

DTG3 Trevägsfördelare

Beskrivning

Trevägsfördelare för gravimetrisk fördelning av ett flöde från exempelvis pulver, spannmål, granulat och pellets.

Filer