Produkter

BC3 Batchdoserare

Beskrivning

Friedrich Electronic batchdoserare typ BC3 av spannmål.

Automatiskt kontrollerad spjällblad med viktsensor

  • Summerad genomströmning i kg.
  • Summering av totala antal kg
  • Mycket låg installationshöjd
  • Gravimetrisk satsdosering med förvald batchmängd

Filer