Produkter

VL skjutspjäll

Beskrivning

VL skjutspjäll finns i olika utförande för placering under silobehållare eller under kedjetransportör. VL skjutspjället är utformat med cylindriskt inlopp. Skjutspjället kan förses med elektriskt, pneumatiskt eller manuellt ställdon.

Filer