Produkter

Pulco, Damas luftrens

Beskrivning

Pulco, Damas luftrens utför ett oöverträffat luftsorteringsarbete av både lätta och tunga avfallskärnor.
Luftrensen kan sättas in i olika situationer. Den kan med fördel användas som förrens vid mottagning,
extra luftrens i en finrensprocess, utleveransrensning vid utlastning.
Kapacitet vete 80-300 t/h

Filer