Produkter

Provrensmaskin – MLN

Beskrivning

Laboratorierens typ MLN

Provrensmaskin typ MLN för rensning av alla typer av spannmål från provtagning vid exempelvis intag.
Rensmaskinen aspirerar och rensar provet automatiskt.

Filer