Produkter

Utlastningsbälg – Moduflex Serie C

Beskrivning

Grundmodell för utlastning av spannmål, socker, mjöl och liknande produkter med måttliga damm- och slitegenskaper.
Kapacitet upp till ca. 250 m³ / h

Filer