Produkter

MBF – Microdosering

Beskrivning

MBF microdoserare för kontinuerlig volymetrisk matning av pulverformiga eller granula material består av en kropp helt i rostfritt stål (valfritt stålförstärkt
SINT® polymer). En horisontellt monterad roterande omrörare, en matarskruv med matarrör under omröraren. En drivenhet var för omrörare och matarskruv.

Filer