Produkter

Övergångar

Beskrivning

Jacob rörsystem övergångar och konor finns i ett flertal varianter av material, godstjocklek och givetvis storlek.

Jacob rörmaterial ”spouts” används vid övergång från fyrkant till rund vanligtvis vid röranslutning till maskiner eller processer.

Övergång från fyrkant till rund finns i 1,5 eller 3 mm godstjocklek i lackerat utförande, 1,5 mm i galvat utförande alternativt 1,5 eller 2 mm i rostfritt utförande.
Övergångar från rund till fyrkant finns som raka eller lutande anslutningar 60° eller 45°.

Filer