Produkter

Gjutgods

Beskrivning

Jacob rörsystem Gjutgods är ett begränsat sortiment av segment/böjar och korta rör med en godstjocklek på 7 mm.

Jacob rörmaterial ”Cast-iron pipework” används framförallt för att ersätta vanliga segment/böjar på platser som är särskilt utsatta för slitage.

Med hjälp av speciella spännringar och adaptrar för godstjocklek sammanfogas gjutgodsrör med de vanliga rören i Jacobs sortiment.

Filer