Produkter

2-vägsfördelare med tätning

Beskrivning

Jacob rörsystem 2-vägsfördelare med tätning finns i symmetrisk ”VV” och asymmetriskt ”RV” utförande.

Jacob rörmaterial ”Two-way valves” två-vägsfördelare med tätning används för att styra produkten i en process till en av två olika flödesriktningar.

Fördelarna finns i 2 eller 3 mm lackerat utförande alternativt 2 mm rostfritt FDA / livsmedelsgodkänd

Tvåvägsfördelarna går att få handmanövrerade, pneumatisk cylinder, pneumatiskt vriddon eller elmanövrerat.

Filer