Produkter

Granulatsilo för spannmål / pellets

Beskrivning

Lagringssilo med kona i två modeller på konan, 45° och 60°, för att ge den bästa lösningen för våt spannmål med höga rasvinklar. Konan, kompressionsringar och supports tillverkas av korrugerad varmförzinkad plåt. Siloväggarna är tillverkade av 0,8 mm-3,5 mm galvaniserat stål, upp till 600 g/m².

Lagringssilo med plan botten är avsedda för slutförvaring av alla fritt flytande material. Taket, tillverkat av högkvalitativt stål, är räfflat och bildar ett exceptionellt starkt modulärt taksystem. Siloväggarna är tillverkade av 0,8 mm-3,5 mm galvaniserat stål, upp till 600 g/m². Utomhuslagring är ofta ett prisvärt system för utökad lagringskapacitet. Även en utomhussilo måste kunna luftas, därför finns olika luftningsvarianter och alternativa tömningsmöjligheter i vårt sortiment.

Designstandard Eurokod eller ASAE/ANSI kan levereras med uppgradering för seismiska-, snölast- eller vindförhållanden i enlighet med  lokala krav. Konsilon kan beroende på modell fås med sidovägg ända ner till bottenplattan vilket skyddar konan och transportutrustningen från regn och vind alternativt med ett konventionellt stativ för konan. Konsilo med släta väggar kan offereras för vissa silostorlekar.

Filer