Produkter

DTP tvåvägsfördelare tryckluftstätad

Beskrivning

DTP Tryckluftstätad tvåvägsfördelare är en trumfördelare bestående av ett gjutet aluminiumhölje och lock, ett inlopp och två utlopp.
Den roterande inre trumman stänger en av två utlopp som är förbundna med pneumatiska transportkanaler.
Rotation av den inre trumman aktiveras av ett pneumatiskt manöverdon.
Perfekt tätning garanteras av inre, pneumatiskt uppblåsbara tätningar.

Filer