Produkter

DC3 flödesvåg granulat

Beskrivning

Friedrich Electronic flödesvåg typ DC3 för kontinuerlig vägning av spannmål, pellets, granuler med mera.

 • Kontinuerlig vägning av torra produkter
  Konkurrenskraftigt vågsystem med hög noggrannhet
  Låg installationshöjd
  Lågt underhåll och hög tillförlitlighet
  Idealiskt våg för spannmål, pellets, granuler och kli
  Stort oberoende av typspecifika egenskaper och densitet
  Optimerad design: inga restprodukter kvar
  (Även lämpad för applicering med frön)
 • Efterföljarmodell till den vertikala rörvågen DCG

Filer