Produkter

Böjar Ø80 – 400

Beskrivning

Böjar Ø80 – 400 för aspiration och aspirationssystem från JKF.
Lasersvetsade släta pressade rörböjar i galvad plåt.
Dimensioner från diameter 80 mm till 400 mm, godstjocklek 1,0 mm.
Vinkel 7,5°, 15°, 30°, 45°, 60° och 90°.

Genom att aspirera och ansluta enskilda maskiner eller hela anläggningar till ett aspirationssystem kan dammspridning till omgivningen minimeras.

Med ett rätt dimensionerat aspirationssystem skapas en bra arbetsmiljö och skonsamma driftsförhållanden för maskiner och utrustning i anläggningen.
Dammiga lokaler skall klassas enligt ATEX direktivet

Filer