Utredningar

Div. hjälp med utredningar av tex:

  • Kapacitetsutnyttjande
  • Miljöanpassning (aspiration tex)
  • Beräkning av processflöden med granulat eller pulverformiga material.
  • Förstudier och förprojektering av ny, om- och tillbyggnader.
  • Se lite av vad vi har gjort under våra referenser

Pneumatik Sträng

Silokonsult kan hjälpa till med förprojektering av ny anläggning, utbyggnad eller kapacitets ökning av en befintlig anläggning.

Ihop med kund går vi igenom framtida behov oftast med hjälp av beräkningar, flödesschema och 3D-ritningar i en första fas.

Vi hjälper till med att ta fram underlag till nödvändiga underlag till handlingar som krävs vid ny eller ombyggnad.

Utbyggnad 1