CE-märkning

Silokonsult sammanställer dokumentation, genomför riskanalyser och tar fram åtgärdsplaner för CE-märkning

Maskinsäkerhet och CE-märkning

Silokonsult har genom åren genomfört ett stort antal riskanalyser och åtgärdsplaner för märkning av maskiner och maskinlinjer.
Det nya maskindirektivet 2006/42/EG (AFS 2008:3) trädde i kraft 29 december 2009.

För att genomföra en CE-märkning som överensstämmer med detta använder vi oss av verktyget CEDOC, detta säkerställer att märkning och dokumentation harmoniserar med gällande direktiv, i programmet infogade standarder och specifikationer.

Låt Silokonsult ta fram underlag för CE-märkningen vid er nästa om-, ny-, tillbyggnad för att säkerställa att ni uppfyller gällande lagkrav.

Läs mer (PDF)

Några exempel på otillräckligt skydd som vi har hittat

Galleri 1 liten
Galleri 2 liten
Galleri 3 liten

Ta hjälp med att åtgärda åtgärdsplan

Vid en CE genomgång skapas en åtgärdsplan om faror finns, genom vår ägare Tornum som har ett industrisegment så har vi tillgång till montörer som kan bocka av åtgärdsplanen, åtgärder som tex. skydd, märkning osv..

Cedoc