Referenser

15

Biogasanläggning

I denna biogasanläggning har vi byggt ett silopaket och en maskinlinje för att hantera tranporter av avfall.

14

Intagsgrop för spannmål

För att undvika dammspridning vid spannmålsmottagning har vi här anslutit intagsgropen till ett aspirationssystem. Detta reducerar dammspridning till i det närmaste obefintlig vilket förbättrar arbetsmiljön avsevärt.

13

Kapacitetsökning av befintlig anläggning

Denna anläggning har genomgått en omfattande kapacitetsökning och modernisering med nya maskininstallationer. Projektet omfattar allt från transportörer, elevatorer, rörsystem, spjäll, aspiration med mera.