Referenser

Utlastning från kvarn

Den nybyggda kvarnanläggningen har byggts ut med en modern utlastning för spannmål och avrens.

Byggnaden är försedd med flertalet våningsplan och gångbryggor.

Spannmål och avrens förses med för produkten lämpliga utmatare till utlastning.

Till kvarnanläggningen levereras även att antal lagrings och produktionsbehållare.

Intag och utlastning från kvarn

Denna kvarnanläggning har byggts ut med en modern spannmålsmottagning samt mjöl och kliutlastning.

Intagsgropen är försedd med gropavsug och spannmålen kan även rensas innan den genom en drygt 60 meters kulvert transporteras in i ursprunglig kvarnbyggnad.

Färdig vara, kli och mjöl, blåses sedan tillbaka till respektive silo för utlastning.

Kli i rektangulära silo med skruvutmatarbotten och en åkbar transportör för utlastning på flakbil på våg.

Mjöl läggs i runda silo på lastceller för utlastning anpassat för kvarnens egna lastbilar.

Lagringssilo

Tillbyggnad av en befintlig anläggning med maskintorn, tork och 15 st silobehållare samt uppförande av 3 st lagringssilor.

Silokonsult har projekterat anläggningen, levererat silor och silobyggnad. Vi har också varit projektledare och sammordnat arbetet mellan byggherre, montörer och leverantöre