Produkter

Zeta Luftsorterbord

Beskrivning

ZETA, Damas luftsorterbord från  sorterar produkter med skillnad i specifik vikt. Sorterbordet arbetar med en fluidiserande bädd där luft strömmar genom ett nätplan och detta får det lätta materialet att flyta ovanpå det tunga. Den tunga fraktionen rör sig uppåt och den lätta neråt.
Kapacitet vete 2-15 t/h

Filer