Produkter

WBHT – Plogskär / Paddel – Batchblandare – Bomblucka

Beskrivning

WBHT – Plogskär / Paddel – Batchblandare – Bomblucka

Blandare av batchtyp med ”60º bomb bay door”, det vill säga en lucka längs botten av hela blandaren som möjliggör en snabb tömning.

Filer