Produkter

Vågar – TE

Beskrivning

Sex möjliga produktdoseringssystem garanterar en komplett och exakt lösning för olika produktegenskaper. En enda våg kan också vara utrustad med flera produktdoseringssystem, av samma eller olika typ. Produkten levereras i exakt kvantitet och vägs med högsta noggrannhet, enligt parametrarna för det programmerade receptet i den elektronisk vågbehållaren. De tillgängliga produktdoseringssystemen är:

GTE (gravitation); TTE (rotor); CTE (skruvmatare); CCTE (dubbel skruvmatare); NTE (bandmatare); VTE (vibrerande kanal).

Filer